Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki

Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki

Z przyjemnością informujemy o ukończeniu projektu związanego z modernizacją linii kolejowej nr 447 Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki.

Projekt został zrealizowany w ramach postępowania na modernizację linii, obiektów kolejowych oraz wykonanie systemów bezpieczeństwa.

Linia kolejowa nr 447 jest linią zelektryfikowaną, dwutorową, o ruchu mieszanym, pasażerskim oraz towarowym. Swój początek ma na stacji Warszawa Zachodnia, gdzie łączy się bezpośrednio lub pośrednio między innymi z liniami: nr 448 (przedłużenie w kierunku wschodnim, nr 1 Warszawa Centralna – Katowice), nr 3 (Warszawa Zachodnia - Frankfurt nad Odrą), nr 8 (Warszawa Zachodnia - Kraków Główny), nr 20 (Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga) oraz nr 47 (Warszawska Kolej Dojazdowa) Dalej linia nr 447 prowadzi na południowy zachód, równolegle do linii nr 1, przebiegając przez kolejne miejscowości pod Warszawą aż do Grodziska Mazowieckiego. W rejonie stacji następuje zmiana numeracji linii kolejowych. Para torów linii nr 447 przechodzi płynnie w linię nr 1, zaś dotychczasowe tory linii nr 1 przechodzą w linię nr 4, Centralną Magistralę Kolejową (Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie). Długość całej trasy wynosi ok. 30 km. Linia kolejowa nr 447 ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania korytarza transportowego w wymiarze lokalnym oraz regionalnym. Odciąża linię kolejową nr 1, umożliwiając elastyczne prowadzenie po niej ruchu pociągów dalekobieżnych prowadzących do stolicy. Przede wszystkim stanowi jednak kręgosłup komunikacyjny dalszych i bliższych przedmieść stolicy w ramach obszaru metropolitalnego Warszawy, tj. tzw. pasma pruszkowsko-grodziskiego.

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujący zakres prac:
  • SMW

Nasza firma dostarczyła system monitoringu wizyjnego na perony obiektów wchodzących w skład linii kolejowej nr 447. Elementy systemu oraz pełna konfiguracja zgodne są z wymaganiami instrukcji PKP PLK Ipi-4, co potwierdza pozytywny odbiór ze strony Zamawiającego. Serdecznie dziękujemy za współpracę wszystkim osobom i firmom biorącym udział w realizacji ww. projektu.

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału z prac opublikowanego przez PKP PLK S.A. - źródło PKP PLK S.A.