Informacja o przekształceniu

Informacja o przekształceniu

Niniejszym informujemy, że w dniu 02.02.2022 r. nastąpiło przekształcenie naszej firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000946886.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy firmy z DER-MAG Jacek Birkholz na DER-MAG sp. z o.o. nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartcyh wcześniej umów. DER-MAG sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki firmy DER-MAG Jacek Birkholz.

 

Aktualne dane spółki:

 

DER-MAG sp. z o.o.
ul. Ks. Zygmunta Trybowskiego 7/9, 85-796 Bydgoszcz
NIP 5543000343
Regon 521150696
KRS 0000946886

 

Adres sidziby spółki pozostaje bez zmian:

ul. Magazynowa 11/28, 85-790 Bydgoszcz
tel. 509 342 186