Dostawa i montaż systemu SMOK-2IP-A i SMOK-2IP-B

Dostawa i montaż systemu SMOK-2IP-A i SMOK-2IP-B

W ramach prac modernizacyjnych linii E20 firma DER-MAG dostarcza systemy monitoringu obiektów kolejowych na przejazdy kat. A i B.

Prace realizowane przez naszą firmę polegają na dostawie usług oraz montażu systemu SMOK-2IP-A, SMOK-2IP-B i monitoringu obiektów. Warto zaznaczyć, iż system monitoringu obiektów kolejowych kat. A, zakończył w roku 2020 pozytywnie próby eksploatacyjne, co pozwoliło na uzyskanie w roku 2021 Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu UTK o NR: PL 59 2021 0025.

 

Cieszymy się, że nasz wysiłek włożony w proces uzyskania Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, dla systemu SMOK-2IP-A pozwala na zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Proces ten zrealizowany został wspólnie z firmą Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., z którą współpracujemy od kilku lat. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Kontrakt obejmuje dostawę m.in.:

 

  • system SMOK-2IP-A w ilości 27 systemów
  • system SMOK-2IP-B w ilości 99 systemów
  • stanowisko oglądowe w ilości 5
  • monitoring głowic i budynków LCS

Dodatkowo wykonaliśmy zlecone prace związane z demontażem przestarzałych systemów TVu. Przez pełen okres gwarancyjny nasza firma będzie świadczyła usługi serwisowe oraz okresowe przeglądy techniczne.