System zarządzania budynkiem [ang. Building Management System] BMS, to system automatycznego sterowania pozostałymi systemami budynku. Głównym zadaniem automatyki jest integrowanie instalacji występujących na danym obiekcie. BMS scala i łączy wszystkie zastosowane w danym obiekcie systemy, co pozwala na efektywne i oszczędne zarządzaniem nimi z jednego miejsca. System kontroluje parametry pracy pozostałych systemów i informuje o problemach i awariach. Informacje te przekazywane są najczęściej za pomocą interfejsu graficznego, który w prosty i czytelny sposób pozwala na śledzenie stanu pozostałych systemów.

Pierwsze instalacje elektryczne w budynkach miały podstawowe zadania takie jak np. oświetlanie pomieszczeń. Wraz z rozwojem technologii, zaczęto zwiększać zakres tradycyjnej funkcjonalności o możliwość automatycznego sterowania urządzeniami. Początkowo wykorzystywano proste układy automatyki oparte o styczniki i przekaźniki, następnie układy elektroniczne. Systemy stosowane w budynkach działały niezależnie, a osobne standardy wykonania powodowały, że ich późniejsza instalacja była kłopotliwa i kosztowna. Kolejnym krokiem w rozwoju automatyki budynkowej była integracja niezależnych systemów automatyki we wspólny system co zapoczątkowało BMS.

W przypadku nowo wznoszonych budynków, rozwiązaniem standardowym zaczyna być zintegrowany system sterowania, który zapewnia integrację funkcjonalną modułów automatyki, elementów monitoringu, systemów bezpieczeństwa i wielu innych. Tego typu rozwiązania obejmują urządzenia i aparaturę instalacyjną, a także systemy komunikacyjne, dzięki którym użytkownik ma dostęp do danych i możliwość zarządzania funkcjonowaniem całego obiektu.

Zintegrowany system BMS działa w ten sposób, że moduły rozproszone w budynku, połączone są ze sobą magistralą danych. Tutaj w grę wchodzą zarówno urządzenia przewodowe i bezprzewodowe. Każdy węzeł sieciowy przetwarza informacje lokalnie i steruje wyjściami na podstawie sygnałów wejściowych otrzymanych z czujników [sensorów]. Czujniki te są podstawowym źródłem informacji o parametrach pracy urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych wchodzących w skład poszczególnych systemów. Elementy to wszystkie urządzenia wykonawcze odpowiadające za sterowanie m.in. zawory, styczniki, przełączniki.

System BMS umożliwia sterowania pojedynczym elementem, wieloma grupami urządzeń, a także wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład danego systemu.

Planując system sterowania BMS w budynku czy na danym obiekcie, należy pamiętać, że w celu realizacji wielu funkcji wymagana jest instalacja podsystemów, które spełniają określone standardy technologiczne. Sterowanie podsystemami za pomocą BMS, jest możliwe tylko w przypadku ich integracji z centralą obsługującą sygnały wejścia.