Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na nadawanie komunikatów głosowych. Najczęściej są to komunikaty związane sytuacjami zagrożenia, jak pożary, alarmy, wytyczne. DSO mogą być także wykorzystywane do przekazywania treści reklamowych oraz informacyjnych. System ten wspomaga ewakuację i komunikację w przypadku katastrofy lub zagrożenia.

DSO umożliwia pełną konfigurację i integrację z innymi instalacjami bezpieczeństwa. W przypadku wystąpienia zagrożenia, uruchamiane są wcześniej przygotowane komunikaty słowne i dźwiękowe. System DSO jest najczęściej połączony z systemem sygnalizacji pożaru dlatego typ komunikatu jest dostosowany do rodzaju zdarzenia. W ramach systemu istnieje możliwość stopniowania alarmów.

Komunikaty nadawane z głośników DSO muszą posiadać odpowiedni stopień zrozumiałości mowy. Projekt systemu i wykonanie powinny zapewniać jego działanie w warunkach zagrożenia. W tym celu stosuje się metalowe uchwyty, niepalne przewody, inne certyfikowane elementy niepalne czy zasilnie awaryjne. Projekt systemu DSO powinien być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Warunkiem koniecznym jest zatwierdzenie go przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych. Systemy z rodziny DSO znajdują zastosowanie w obiektach wielkogabarytowych oraz obiektach o zwiększonym przepływie ludzi.