W2017 roku opracowaliśmy koncepcję działania Systemu Monitoringu Obiektów Kolejowych. Wspólnie z firmą Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. wykonaliśmy badania laboratoryjne systemów dla przejazdów kategorii A i B. Pozytywny wynik badań umożliwił wykonanie dziewięciomiesięcznych prób eksploatacyjnych na obiektach wytypowanych przez PKP PLK S.A. Kilkumiesięczne próby terenowe polegały na ocenie funkcjonalnej oraz na ocenie stabilności systemu. Dzięki pozytywnej opinii zarówno użytkownika [PKP PLK S.A], jaki i jednostki nadzorującej [Instytut Kolejnictwa w Warszawie] nasze firmy otrzymały wszystkie dopuszczenia i świadectwa wymagane obowiązującymi przepisami.

Jako producent, wspólnie z KZŁ Bydgoszcz oraz Zamawiającym PKP PLK S.A. sukcesywnie zwiększamy bezpieczeństwo podróżnych, dzięki instalacjom systemów z rodziny SMOK-2IP na przejazdach kolejowych. W skład rodziny systemów monitoringu obiektów kolejowych wchodzą systemy SMOK-2IP-A i SMOK-2IP-B. Systemy te przeznaczone są dla dwóch typów przejazdów kolejowych "A" i "F" oraz "B". Z uwagi na wymagania i zastosowanie, systemy przeszły osobne ścieżki badań laboratoryjnych. Z uwagi na tryby dopuszczeń SMOK-2IP-A posiada dopuszczenie do eksploatacji typu UTK, natomiast SMOK-2IP-B posiada dopuszczenie PKP PLK S.A. wydane w ramach procedury SMS PW 17.

SMOK-2IP-Aczyli system telewizji użytkowej stosowany na przejazdach kolejowo – drogowych kategorii „A” i „F”, przejściach, obsługiwanych z odległości oraz innych posterunkach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. System bierze bezpośredni udział w prowadzeniu ruchu pociągów i jest głównym systemem, na podstawie którego pracownik obsługi podejmuje decyzje związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. W związku z powyższym, dla systemu wymagane jest Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu UTK.

  • zgodny z wymaganiami instrukcji PKP PLK S.A. [IE-118]
  • Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu NR: PL 59 2021 0025
  • dopuszczenie PKP PLK
  • w pełni przebadany i zgodny z normami zawartymi
  • w Liście Prezesa UTK

SMOK-2IP-BSMOK-2IP-B czyli system telewizji przemysłowej stosowany na przejazdach kolejowo – drogowych kategorii „B”. Nie bierze bezpośredniego udziału w prowadzeniu ruchu pociągów w związku z czym nie jest dla niego wymagane Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu UTK. Głównym zadaniem systemu jest umożliwienie odtworzenia wcześniej zapisanych zdarzeń, mających miejsce w obszarze przejazdu, takich jak: wypadki i katastrofy, akty wandalizmu, uszkodzenia infrastruktury kolejowej czy inne zdarzenia na przejeździe.

  • zgodny z wymaganiami instrukcji PKP PLK S.A. [IE-111]
  • dopuszczenie do stosowania na liniach PKP PLK S.A.
  • z dnia 16.05.2019
  • w pełni przebadany i zgodny z obowiązującymi normami