Wramach kompleksowej obsługi realizowanych przez nas projektów dla systemów zabezpieczeń, wykonujemy prace projektowe i wykonawcze polegające na przygotowaniu okablowania strukturalnego w zakresie:

  • okablowania telekomunikacyjnego
  • okablowania zasilającego
  • światłowodów

Dzięki sieciom okablowania strukturalnego możliwa jest budowa sieci i podsieci w skład, których wchodzą wszelkiego rodzaju zastosowane urządzenia. System okablowania strukturalnego to połączenie złożone, składające się z wielu elementów: kabli, przewodów, przełączników, mostków. W zależności od wymagań i przeznaczenia, systemy okablowania mogą być układane z uwzględnieniem odpowiednich tras, wymaganych długości przewodów, odporności przewodów itd. Na system składają się także przyłącza komunikacyjne, szafy teleinformatyczne wraz z wyposażeniem, panele krosowe, przełącznice światłowodowe.

Odpowiednio zaprojektowane i rozmieszczone okablowanie umożliwia realizację określonej konfiguracji połączeń. Na etapie projektowania warto rozważyć przyszłą rozbudowę i rekonfigurację, pozostawiając odpowiednie rezerwy w przepustach, korytach oraz rezerwy kablowe. Standard okablowania strukturalnego definiują międzynarodowe normy. Okablowanie strukturalne tworzy infrastrukturę połączeń podstawowych elementów sieci teleinformatycznej.