CCTV(ang. closed circuit television) to system monitoringu pozwalający na wizyjną obserwację obiektów, budynków i przestrzeni w celu identyfikacji niepożądanych zdarzeń. System telewizji przemysłowej umożliwia detekcję ruchu i złożoną analitykę obrazu m.in. wykrywanie tablic rejestracyjnych, pozostawienia przedmiotów, przekroczenie wyznaczonego terenu, czy rozpoznawanie twarzy. System CCTV umożliwia konfigurację automatycznego powiadamiania o zdarzeniach, transmisję obrazu poprzez przeglądarkę WWW np. na smartfon. Dzięki temu system CCTV poza rejestracją zdarzeń pomaga w prowadzeniu nadzoru w czasie rzeczywistym. Sprawdza się doskonale w logistyce, handlu, miejscach i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki tym cechom CCTV stała się podstawowym wyposażeniem zapewniającym bezpieczeństwo budynków i obiektów komercyjnych.

Wykrywanie niepożądanych zdarzeń, pozyskiwanie informacji, a także bieżąca eliminacja zagrożeń mają podstawowe znaczenie dla efektywności firmy i jej pracowników. Przy projektowaniu i opracowywaniu architektury systemu CCTV należy dokładnie przemyśleć sposób działania, obszar zasięgu oraz funkcjonalność systemu. Dlatego tak istotna jest współpraca z firmą, która posiada odpowiednie doświadczenie, kompetencje i kwalifikacje pracowników. Systemy CCTV oparte na telewizji przemysłowej możemy podzielić na systemy:

  • analogowe
  • analogowo-cyfrowe [hybrydowe]
  • cyfrowe

Jednym z głównych elementów systemu CCTV jest kamera przemysłowa. Służy ona do przechwytywania obrazu. Obecnie stosuje się kamery z promiennikiem podczerwieni [IR], który pozwala na rejestrację obrazu w warunkach braku światła widzialnego. Drugim równie ważnym elementem systemu jest rejestrator, który odpowiada za zbieranie sygnałów z kamer i rejestrację obrazu na dysku twardym. Przewidywana funkcjonalność, ilość i rodzaj kamer określa dobór właściwego rejestratora. W zależności od typu instalacji CCTV stosujemy skrętkę, kabel koncentryczny lub światłowód. Długość toru transmisji sygnału zależy w dużej mierze od typu, jakości zastosowanego kabla oraz od zakłóceń zewnętrznych występujących na drodze przewodu.

System monitoringu analogowy

ten typ CCTV polega na analogowej technologii transmisji obrazu, medium transmisyjnym może być teoretycznie dowolny przewód dwużyłowy. Ograniczona funkcjonalność obrazu kompensowana jest przez niski koszt.

System monitoringu analogowo-cyfrowy

Jest połączeniem systemu analogowego i cyfrowego, dzięki czemu umożliwia podłączenie kamer cyfrowych i analogowych. Zaletą hybrydowego systemu jest łatwość rozbudowy zarówno o urządzenia analogowe jak i cyfrowe.

System cyfrowy

system ten wykorzystuje w pełni cyfrowe urządzenia [rejestratory i kamery], dzięki czemu jakość obrazu jest lepsza. System tego typu może wykorzystywać oprogramowanie o rozbudowanych możliwościach takich jak: analityka obrazu polegająca na rozróżnianiu cech obrazu.