System sygnalizacji włamania i napadu jest jednym z podstawowych systemów zapewniających bezpieczeństwo obiektu, budynku jak i osób. Głównym zadaniem systemu jest wykrycie sytuacji niepożądanych, takich jak pojawienie się osoby niepowołanej. Typowy system SSWiN zbudowany jest z elementów widocznych, takich jak czujki, sygnalizatory, klawiatury, centrale, moduły czy przyciski napadowe. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN pozwalają zabezpieczyć jedną lub więcej stref ochrony obiektu np. peryferyjną, zewnętrzną i wewnętrzną.

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN są powszechnie stosowane zarówno w domach jak i w obiektach komercyjnych. Do podstawowych zadań systemu należy informowanie o wystąpieniu:

włamania

napadu

kradzieży

dewastacji

Oprócz funkcji alarmowej może spełniać funkcje sterownicze i podstawowe funkcje zarządzania budynkiem. Dzięki temu oprócz standardowych zastosowań SSWiN mogą wykonywać szereg innych funkcji dostosowanych do indywidualnych wymagań użytkownika. W skład elementów systemu wchodzą także zabezpieczenia antysabotażowe powiadamiające o próbie zniszczenia lub otwarcia danego elementu.

Połączenie poszczególnych elementów systemu SSWiN powinno być wykonane za pomocą odpowiednich przewodów. Wskazane jest ukrycie przewodów pod tynkiem, jeżeli jest to niemożliwe, wówczas przewody powinny być jak najmniej widoczne. Dodatkową opcją może być zastosowanie urządzeń i elementów bezprzewodowych. Oprócz komunikacji między urządzeniami niezbędne jest także stałe zasilanie, doprowadzone do zasilaczy systemu. System musi posiadać również zasilanie awaryjne, realizowane poprzez akumulatory o odpowiedniej pojemności.

Nowoczesne platformy programowe do zarządzania SSWiN pozwalają na mobilną kontrolę i sterowanie systemem przy pomocy telefonu komórkowego. Odpowiednie zaprojektowanie, dobór elementów systemu i fachowe wykonanie instalacji są niezbędne dla zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa.