Systemy przyzywowe inaczej przywoławcze, są szeroko stosowane w instytucjach użyteczności publicznej. System przyzywowy to urządzenie wspierające komunikację, umożliwiające komunikowanie się na małe i duże odległości. Najczęściej montuje się je w szpitalach, domach opieki oraz hospicjach. Wykorzystują one specjalnie przyciski znajdujące się w pobliżu łóżek lub z łatwym dostępem dla osób, które mogą potrzebować pomocy. Są one połączone z panelami w pokojach pielęgniarskich lub pomieszczeniach lekarzy. Pozwalają na szybkie przywołanie wskazanej osoby oraz informują o wystąpieniu zagrożenia życia czy zdrowia. Inne miejsca i obiekty, w których stosuje się tego typu rozwiązania to m.in. zakłady karne, hotele, przedszkola.

Systemy przywoławcze zwiększają poziom komunikacji, bezpieczeństwo, ale także efektywność wykorzystania pracowników i personelu. Ogromną zaletą ww. systemu jest skrócenie czasu reakcji. Pacjenci oraz inni użytkownicy systemów przyzywowych również czują się bezpieczniej mając świadomość możliwości bezpośredniej komunikacji z lekarzem, pielęgniarką lub inną osobą z obsługi. Sygnalizatorem wystąpienia stanu zagrożenia mogą być m.in. sygnały świetlne, sygnały dźwiękowe, informacja głosowa.