Umowa z KOBYLARNIA S.A.

Umowa z KOBYLARNIA S.A.

Jest nam niezwykle miło poinformować o podpisaniu umowy z firmą KOBYLARNIA S.A.

Umowa na "Kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych na OUD Pruszcz oraz kompleksowe wykonanie monitoringu wizyjnego MOP Gruczno Wschód i MOP Gruczno Zachód w związku z realizacją inwestycji: 'Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.", została zawarta w styczniu br.

 

Zakres umowy:

 

  • dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego CCTV w technologii IP na obiekty: MOP Gruczno Wschód oraz MOP Gruczno Zachód. Naszym zadaniem jest wykonanie infrastruktury kanalizacji teletechnicznej, niezbędnej do montażu instalacji kablowej monitoringu wizyjnego jak i montaż wysokiej jakości systemu CCTV wraz z uruchomieniem i konfiguracją,
  • dostawa montaż i uruchomienie instalacji teletechnicznych na obiekt OUD Pruszcz. W naszym zakresie będzie między innymi: budowa kanalizacji kablowej, monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu (zdalnego otwierania bram wjazdowych i furtki) oraz stacji meteorologicznej na terenie OUD Pruszcz.

 

Podpisanie umowy jest dla naszej firmy kolejnym etapem rozwoju oraz dywersyfikacji pola działania. Strategia rozwoju firmy zakłada poszukiwanie nowych obszarów, dzięki którym możliwe będzie nabycie nowych umijętności i doświadczenia. Ww. umowa powoduje, iż nasza firma wykona prace przewidziane umową, dla sektora drogowego. Dziękujemy za okazane nam zaufanie jednocześnie licząc na dalsze pogłębianie współpracy.