Informacja o przekształceniu

Informacja o przekształceniu

Niniejszym informujemy, że w dniu 02.02.2022 r. nastąpiło przekształcenie naszej firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000946886.


Strona 2 z 4